Bílá vrána
Bratislavská lyra
Cena ČST
Cena MELODIE
Český slavík
Děčínská kotva
Moravský brabec
Písničky pro hvězdu
Televizní rolnička
Tý - Tý
Zlatý slavík